Novi lijekovi za karcinome na listama lijekova HZZO-a

lijekovi_apoteka_l_546252S1

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održalo je danas svoju 94. redovnu sjednicu. U nastavku donosimo najvažnije odluke sa sjednice.

Na liste lijekova HZZO –a uvršteno je ukupno 105 novih pakiranja lijekova (80 na osnovnu i 25 na dopunsku listu lijekova), od kojih najveći dio čine novi generički lijekovi, lijekovi koji su kliničke paralele i dodatni oblici već postojećih lijekova na listama lijekova.

Na liste lijekova je stavljeno 11 novih lijekova (eltrombopag za liječenje idiopatske trombocitopenične purpure, rezervni antibiotik – tedizolid fosfat, darunavir + kobicistat za liječenje HIV infekcije, ledipasvir+sofosbuvir za liječenje kroničnog C hepatitisa, bendamustin za liječenje kronične limfocitne leukemije i non-Hodgkin limfoma, brentuksimab vedotin za liječenje limfoma, pertuzumab za liječenje metastatskog karcinoma dojke, krizotinib za liječenje ALK pozitivnih karcinoma pluća, dabrafenib za liječenje melanoma, olaparib za liječenje BRCA pozitivnih karcinoma jajnika, te kontrastno sredstvo ioflupan),  a uz 4 već postojeća lijeka je proširena primjena u novim indikacijama (certuzumab pergol za artritis, denosumab za koštane metastaze solidnih tumora, pazopanib za sarkom mekih tkiva i cetuksimab za liječenje karcinoma pločastih stanica glave i vrata). Na taj način oboljelima postaju dostupniji novi lijekovi što poboljšava kvalitetu zdravstvene skrbi.

Među novim lijekovima nalazi se i nekoliko tzv. „pametnih“ kao i lijekova za koje je HZZO novim modelom ugovaranja dodatno osigurao plaćanje samo učinkovitog liječenja. Riječ je o lijekovima za liječenje kroničnog C hepatitisa, metastatskog karcinoma dojke, ALK pozitivnih karcinoma pluća, te BRCA pozitivnih karcinoma jajnika.

Nova Brailleova elektronička bilježnica na Popisu pomagala

Na Popis pomagala uvrštena je nova Brailleova elektronička bilježnica, praktičnih dimenzija i jednostavnog načina korištenja za potrebe slijepih osoba. Preporuka za uređaj za potpomognuto disanje tijekom spavanja moći će se od sada dobiti i u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, u Zavodu za pulmologiju KBC Rijeka i u Laboratoriju za polisomnografiju, u Klinici za plućne bolesti, i u KBC Split te će se na taj način omogućiti lakša dostupnost i skratiti vrijeme čekanja na dijagnostiku takvih poremećaja. Na Popis pomagala uvrštena je i maska za uređaj za potpomognuto disanje koja prati trendove smanjivanja dimenzija kako bi bila što ugodnija za nošenje i kako bi se ostvarila što bolja suradljivost s pacijentom prilikom njezinog korištenja.

Količina dijagnostičkih trakica za mjerenje glukoze u krvi uređajem povećana je na 2500 komada na godinu za djecu do 18. godine života oboljelu od dijabetesa, s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiju inzulinom. Do sada se moglo ostvariti pravo na do najviše 2000 komada trakica na godinu. Ovom odlukom HZZO ponovno je pokazao kako osobito skrbi za najosjetljiviji dio naše populacije, za djecu oboljelu od kronične i neizlječive bolesti.

Na Popis pomagala HZZO-a uvrštena su i pomagala nove generacije iz grupe „Pomagala kod šećerne bolesti“ i to set za brzo očitavanje glukoze u krvi i dijagnostičke trakice koje omogućavaju pouzdane i točne rezultate mjerenja za vrlo veliki raspon hematokrita. Nadalje, uvrštene su i igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, s naglaskom kako se radi o iglama dimenzija osobito prilagođenih maloj djeci.

Radi smanjivanja listi čekanja HZZO sklopio ugovore za 20 055 novih postupaka

Kako bi se maksimalno skratile liste čekanja, HZZO je  prihvatio ponude svih zdravstvenih ustanova koje su se javile na natječaj za sklapanje ugovora za provođenje dijagnostičkih postupaka na koje se najduže čeka, a to su postupci magnetske rezonance (MR), kompjuterizirane tomografije (CT), elektroencefalografije (EEG), elektromioneurografije (EMNG), ultrazvuka lokomotornog sustava i ultrazvuka dječjih kukova.

Stoga će za razdoblje do 31. prosinca 2015. godine HZZO sklopiti ugovore za ukupno 20 055 novih postupaka: 11900 postupaka MR, 6700 postupaka CT, 160 postupaka EEG, 700 postupaka EMNG, 550 postupaka UZV dječjih kukova i 45 UZV lokomotornog sustava, i to s ponuditeljima: Poliklinikom Medikol u Zagrebu (za 2300 postupaka MR, 1500 postupaka CT, 65 postupaka EEG i 280 postupaka EMNG), Poliklinikom Maja i Krešimir Čavka u Zagrebu (za 1000 postupaka MR i 900 postupaka CT), Poliklinikom Sveti Rok u Zagrebu (za 600 postupaka MR), Poliklinikom dr. Ivan Drinković u Zagrebu (za 500 postupaka MR), Specijalnom bolnicom Sv. Katarina u Zagrebu  (za 1000 postupaka MR), Poliklinikom Aviva u Zagrebu (za 100 postupaka CT, 30 postupaka EEG, 25 postupaka EMNG i 45 postupaka UZV lokomotornog sustava), Specijalnom bolnicom Sv. Katarina podružnicom u Zagrebu (65 postupaka EEG, 395 postupaka EMNG i 550 postupaka UZV dječjih kukova), Poliklinikom Vura u Karlovcu (za 200 postupaka MR), Poliklinikom Medikol podružnicom u Čakovcu (za 1700 postupaka MR), Poliklinikom Medikol podružnici u Osijeku (za 1300 postupaka MR), Poliklinikom Medico u Rijeci (za 300 postupaka MR i 450 postupaka CT), Poliklinikom Medikol podružnici u Rijeci (550 postupaka CT), Poliklinikom Kalajžić u Splitu (za 1000 postupaka MR i 1025 postupaka CT) te Poliklinikom Medikol podružnicom u Splitu (za 2000 postupaka MR i 2175 postupaka CT).

Osiguranici koji se nalaze na listi čekanja mogu se obratiti najbližoj ustanovi prema mjestu prebivališta ili boravišta kako bi se naručili na odgovarajući dijagnostički postupak. Obavljanje postupaka s liste čekanja u ustanovama s kojima je HZZO sklopio ugovor organizirat će se na način da se pacijenti prilikom dolaska u ustanovu raspoređuju prema hitnosti i dužini čekanja, u skladu s načelima solidarnosti i jednakosti.

Prilikom naručivanja na ugovorene postupke kod novougovorenih provoditelja usluga molimo osigurane osobe da otkažu narudžbe na isti postupak u drugim ustanovama ili da ostave kontakt broj, te će ih kontaktirati djelatnici HZZO-a u svrhu čišćenja liste čekanja.

S obzirom da je jedan od razloga velikih listi čekanja i nedolazak pacijenata na naručenu pretragu, HZZO moli naručene građane koji znaju da neće doći na naručeni postupak da svoje narudžbe u bolnicama otkažu.

Kako bi se olakšao proces otkazivanja narudžbi, HZZO je omogućio i otkazivanje narudžbi telefonskim pozivom na bijeli telefon 0800 7999, slanjem e-mail poruke na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.”>otkazivanje@hzzo.hr(potrebni podaci su: ime i prezime, matični broj osigurane osobe, ustanova u koju je naručena, postupak na koji je naručena, datum termina i kontakt broj telefona) te putem aplikacije eGrađani.

Uz novi model ugovaranja bolnica i plaćanja po izvršenju, dodatni ugovoreni postupci kao i akcijski programi Ministarstva zdravlja pokazuju koliki se napori čine da liste čekanja postanu prošlost te da pacijenti koji se nalaze na listama čekanja što prije obave svoju dijagnostiku i dobiju potrebnu zdravstvenu zaštitu.