O nama

Hrvatska liga protiv raka – Županijska liga protiv raka Slavonski Brod od samog osnutka 1967. godine radi na edukaciji stanovništva i zdravstvenom odgoju kroz organizirana tematska predavanja, pružanje izravne psihosocijalne pomoći oboljelima od malignih oboljenja te putem tiska i elektroničkih medija.

Misija

Promicanje prevencije i zdravstvene kulture vezane uz zloćudne tumore te pružanje pomoći bolesnicima oboljelima od raka. Područje djelovanja je Brodsko-posavska županija.

Cilj

Pružanje pomoći u organiziranju onkološke zaštite u provođenju zdravstvenog odgoja i edukacije stanovništva svih dobnih skupina, pružanje pomoći u provođenju akcija na ranom otkrivanju bolesti raka, pružanje pomoći oboljelim od raka, organiziranje stručnih i znanstvenih skupova iz područja onkologije, smanjenje pojavnosti i smrtnosti oboljelih od raka, unapređenje primarne i sekundarne prevencije, poboljšanje palijativne skrbi pacijenata.

Liga protiv raka Slavonski Brod djeluje s jasno zacrtanim ciljevima:

  • okupljanje i povezivanje pojedinaca i grupa zainteresiranih za unaprjeđenje, provođenje, praćenje, istraživanje i promicanje znanja i prakse o bolesti raka
  • praćenje i izvještavanje o dostignućima u prevenciji, dijagnostici i liječenju raka
  • suradnja s domaćim i stranim znanstvenim i strukovnim organizacijama i ustanovama
  • suradnja i pomoć u organiziranju stručnih i znanstvenih sastanaka iz područja onkologije te upućivanje svojih članova i drugiih zdravstvenih djelatnika na takve sastanke i ostale oblike usavršavanja
  • okupljanje oboljelih od raka i njihovih obitelji radi pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz zdravstvene i socijalne skrbi
  • prikupljanje i raspodjela materijalnih i financijskih dobara te pružanje psihosocijalne pomoći bolesnicima, promicanje zdravstvenog odgoja pučanstva i učinkovite borbe protiv raka i zaštite okoliša izdavanjem knjiga, brošura, letaka i ostalog tiskanog materijala.

U suradnji s Općom bolnicom „Dr.Josip Benčević“ i Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, ali i Ligom protiv raka Hrvatske aktivno se uključila u Nacionalne programe ranog otkrivanja raka.

Aktivnosti

Dam mimoza

Dan narcisa

Svjetski dan bolesnika

Mjesec borbe protiv raka

Mjesec borbe protiv raka dojke