Europska i Hrvatska liga protiv raka nominirale Šuicu za EU zastupnicu godine!

unnamed

Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu i voditeljica hrvatske EPP/HDZ delegacije nominirana je za najbolju zastupnicu Europskog parlamenta u kategoriji Zdravlje za doprinos u borbi protiv karcinoma u sklopu nagrade „MEP Awards“. Zastupnicu Šuicu nominirale su čak tri vodeće organizacije; Europska liga protiv raka (ECL), Hrvatska liga protiv raka (HLPR) te udruga „Nismo same“.

Već duže od godinu dana, zastupnica Šuica organizira niz konferencija pod nazivom „Fight&Win – Kako se oduprijeti raku?“ diljem Republike Hrvatske. Uz projekt „Fight&Win“, zastupnica Šuica aktivno sudjeluje u neformalnoj grupi zastupnika Europskog parlamenta „Members Against Cancer“ gdje je kroz protekle tri godine sudjelovala u brojnim panelima i raspravama o borbi protiv karcinoma, pritom zagovarajući jačanje svijesti o prevenciji i ranom dijagnosticiranju karcinoma, jednak pristup visoko kvalitetnoj skrbi i liječenju pacijenata s rakom te strožu kontrolu duhanskih proizvoda. Na temelju ove neformalne skupine zastupnika u Europskom parlamentu, a na inicijativu zastupnice Šuice, slična inicijativa zastupnika osnovana je i u Hrvatskom saboru. Kako bi dodatno pomogla pacijentima oboljelim od raka i omogućila im dostojanstvene uvjete za život, zastupnica Šuica se u svom radu u Europskom parlamentu zalaže i za mogućnost šire upotrebe konoplje u medicinske svrhe kao izvjestiteljica u ime Kluba zastupnika Europske pučke stranke.

Istaknuti angažman zastupnice Šuice u Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) dodatno potvrđuje njenu nominaciju za jednu od najboljih zastupnica Europskog parlamenta. Predanim i dugogodišnjim radom na temama poput klimatske diplomacije, borbe protiv klimatskih promjena, borbe protiv proizvoda dvojne kvalitete na jedinstvenom tržištu Europske unije, smanjenja količine plastike u okolišu i moru, zaštite radnika od izlaganja kancerogenim tvarima te brojnim drugim temama, zastupnica Šuica znatno je pridonijela očuvanju javnog zdravlja svih europskih građana.

Podsjetimo, konferencije su održane u  Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku i Varaždinu, a 17. prosinca će se velika konferencija održati u Zagrebu na kojoj će glavni govornik biti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, te ministar zdravstva Milan Kujundžić, predsjednik Hrvatskog onkološkog društva Eduard Vrdoljak, zastupnik u Europskom parlamentu i bivši slovenski premijer Alojz Peterle,  tajnik Hrvatske lige protiv raka doktor Domagoj Eljuga te psihijatar doktor Ivan Ćelić.  Osnivačica portala i udruge “Nismo same” Ivana Kalogjera Brkić podijelit će svoja iskustva sa sudionicima konferencije.

Nakon niza konferencija održanih u Hrvatskoj, „Fight&Win“ se seli i u srce Europe, u Bruxelles, 29. siječnja 2019. godine.